Esmaspäev 28 Jaanuar 2019
18:00-20:00

Radissoni paarisjooks

Distants:
26 korrust.
Võistlusklassid:
Individuaalvõistlus - paremusjärjestus absoluutklassis.
Tandemvõistlus - Välja selgitatakse parim meestandem, parim naistandem ja parim segatandem. Üksikutel osalejatel on võimalus võistlustandemeid moodustada ka kohapeal.
Kõik tandemid osalevad ka individuaalarvsetuses!
Joostakse eraldi ja tandemi liikmete ajad liidetakse ning saadakse võistlustulemus.

Ajakava:
Võistluskeskus avatakse stardimaterjalide väljastamiseks ja eelregistreerimiseks 18:00 Jooksu start 18:30 Võistlusepäeva lõpetab autasustamine ja loosiauhindade loosimine.

Logistika ja start:
Kogunemine, registratuur ja võistluskeskus asuvad hotelli 2. korruse konverentsiruumis. Riietuda saab vajadusel meeste ja naiste tualettruumides. Üleriided ja isiklikud asjad saab jätta võistluse ajaks võistluskeskusesse.

Start treppidele toimub hotelli tagant Kuke tänavalt ning stardikoht on tähistatud lippudega. Stardipaika tuleb liikuda ümber maja õuest. Külmetuse vältimiseks on võimalik stardipaika jätta oma kerged üleriided, millele tuleb pärast finišseerumist endal järele tulla.

Tandemi liikmed ei pea ilmtingimata startima koos üksteise järel. Start toimub ükshaaval väikese ajaintervalli tagant.

Lähtudes Ausa Mängu põhimõtetest tuleb treppidel aeglasemal liikujal kiiremale teed anda, tõmbudes möödumise hetkeks väliskurvi. Kiirem liikuja saab möödumise soovist märku anda kerge hõikega. Kiirema liikuja takistamine aeglasema poolt ei ole lubatud.

Ajavõtt:
Ajavõtt on elektrooniline ning toimub SI-kiipidega, mille rent sisaldub osavõtumaksus. Osaleda on võimalik ka oma isikliku SI-kiibiga. Pärast jooksu loetakse 2. korruse võistluskesuses kiibilt maha jooksu aeg ning prinditakse see paberil osalejale välja. Renditud kiip tuleb pärast lõpetamist korraldajale tagastada.

Osavõtt:
Osa võivad võtta kõik võistluseks piisavalt treeninud huvilised, kes vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest. Alla 15 aastase osalejal vaja lapsevanema kohalolek ja kirjalik nõusolek.

Auhinnad:
3 parimat mees,nais ja segatandemit. Lisaks absoluutarvestuse meeste ja naiste esikolmikuid.

Edukat võistlust!


EESTI TREPIJOOKSU KARIKASARI 2019

Juhend


Karikasarja etapid 2019 aastal:

1. 19.11 – Trepijooks Ministeeriumide ühishoones (80)
2. 14.01 – Olümpia topeltsprint (120)
3. 28.01 – Radissoni paarisjooks (80)
4. 11.02 – Raadiomaja trepisprint (80)
5. 13.03 – Teletorni trepimaraton (120)
6. 25.03 – Trepijooks SEB-s (80)
7. 07.04 – Teletorni trepijooks (120)
8. 17.04 – Trepisprint Telia-s (120)


Sulgudes jooksu faktor punktiarvestuses.
Punktide jaotus:
Faktor 80 annab:
1. 80 2. 68 3. 60 4. 54 5. 48 6. 44 7. 40 8. 36 9. 33 10. 30 11. 27 12. 24 ja edasi kahanedes kahe punkti
kaupa. Iga osaleja saab vähemalt 2 punkti.
Faktor 120 annab:
1. 120 2. 104 3. 88 4. 80 5. 72 6. 64 7. 56 8. 48 9. 44 10. 40 ja edasi kahanedes kahe punkti kaupa. Iga
osaleja saab vähemalt 2 punkti.

Võidab see, kes kogub karikasarjas enim punkte. Arvesse läheb 6 parimat tulemust. Eraldi arvestus on naiste ja meeste vahel. Lisaks tunnustatakse parimat nais/mees juuniorit ja veterani.
Parimaid autasustatakse karika ja meenega.

Vanuseklassid:
M ja N 2000 sündinud ja nooremad
M ja N 1979 sündinud ja nooremad
M ja N 1978 sündinud ja vanemad

Tagasi ürituse nimekiri